ŻŁOBEK NA POLNEJ

Strona główna

 

 

 

 Żłobek na Polnej jest placówką niepubliczną, funkcjonującą w ramach projektu WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO.
Żłobek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16.00. W placówce utworzonych zostało 15 miejsc dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Głównym założeniem żłobka jest opieka nad dziećmi, rozwijanie samodzielności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju.
Żłobek na Polnej to miejsce, gdzie dzieci w harmonii i spokoju mogą rozwijać się we własnym tempie. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są równolegle z wychowawczymi oraz edukacyjnymi. Dbamy o rozwój motoryki dziecka, umuzykalnianie, uspołecznienie oraz indywidualne zainteresowania, przy zachowaniu bezpieczeństwa każdego podopiecznego. Na co dzień organizowane są zajęcia plastyczne, sensoryczne czy muzyczne, a także ruchowe. Chcemy rozbudzać oraz wzmacniać naturalną ciekawość świata, prowadzącą do pełnego rozwoju dziecka. Stawiamy na aktywność i poznawanie środowiska.
Żłobek na Polnej prowadzimy zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

 

We wrześniu działalność rozpoczynamy od okresu adaptacyjnego dla nowych maluchów. Dokładamy wszelkich starań, by pobyt w żłobku był bezpieczny dla każdego dziecka, jak i opiekunów. Zarówno pracownicy żłobka, jak i rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.