ŻŁOBEK NA POLNEJ

W ostatnim czasie...

...bardzo dużo czasu poświęciliśmy doskonaleniu pracy naszych małych paluszków zarówno poprzez prace plastyczne np. malowanie deszczu rękami…


Jak i poprzez zabawy swobodne np. budowanie z klocków lub lepienie z ciastoliny.

Ćwiczyliśmy również nasz aparat mowy, aby móc mówić coraz więcej!

Oprócz zajęć ruchowych, muzycznych i plastycznych bardzo lubimy czytać i oglądać rozmaite książki, zwłaszcza te nietypowe. Tym razem zabawa z książką „Naciśnij mnie”.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.