ŻŁOBEK NA POLNEJ

Luty

W karnawale same bale!
Co prawda karnawał już za nami, ale my nadal z sentymentem wspominamy nasz bal przebierańców.

W tym radosnym okresie oprócz zabawy karnawałowej, wykonywaliśmy wiele innych aktywności związanych z tym niezapomnianym czasem. Między innymi urządziliśmy w żłobku „Przymierzalnie strojów karnawałowych”.

Wesoło bawiliśmy się również wykorzystując chustę animacyjną.

Wykonywaliśmy także prace plastyczne o tematyce karnawałowej: ozdabialiśmy balowe stroje, a także wspólnie malowaliśmy suknie XXL.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również obchodzone w naszej placówce „Święto kota”. Nie zabrakło rozmaitych kocich zabaw ruchowych, czytania książek o tej tematyce, zabawy kocimi pacynkami, a także wykonywania kociej rodzinki z włóczki.

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.