ŻŁOBEK NA POLNEJ

Kadra

 

Katarzyna Majkutewicz - dyrektor żłobka

Monika Adamczyk- opiekun dziecięcy

Urszula Stachyra - opiekun dziecięcy

Jowita Osiak - pomoc opiekuna

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.