ŻŁOBEK NA POLNEJ

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6.00 - 8.00 Przyprowadzanie dzieci przez opiekunów/zabawy dowolne
8.00 - 8.15 Gimnastyka poranna/zabawy ruchowe/zabawy z muzyką
8.15 - 8.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 9.30 Zabawy swobodne
9.30 - 9.45 Zajęcia dydaktyczne
9.45 - 10.30 Zabawy swobodne/zajęcia na świeżym powietrzu
10.30 - 11.15 Zajęcia terapeutyczne/zabawy muzyczne/zabawy z książką/prace plastyczne
11.15 - 11.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30 - 12.00 Obiad
12.00 - 12.15 Przygotowanie do leżakowania
12.15 - 14.30 Leżakowanie
14.30 - 14.50 Podwieczorek
14.50 - 16.00 Zabawy swobodne/odbieranie dzieci przez opiekunów

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.