ŻŁOBEK NA POLNEJ

Aktualności

w które obfitował ostatni tydzień. Dzielne maluchy uczyły się stemplować różnorodnym materiałem, a także wykonywały jarzębinę z kulek z bibuły oraz wykonały ilustrację do znanego wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”.

Oprócz zabaw zorganizowanych dzieci bardzo lubią również zabawy swobodne, konstrukcyjne oraz zajęcia czytelnicze.

 

 

 ...mija nam pod znakiem rozmaitych zajęć i zabaw. Na początku tygodnia wraz z dziećmi ćwiczyliśmy zręczność oraz sprawność rąk za pomocą gazet.

Własnoręcznie zbudowaliśmy również basen z kulkami, w którym świetnie się bawiliśmy.

Odkrywaliśmy także nasze nowe talenty poprzez rozmaite prace plastyczne:Jesienne drzewa z wykorzystaniem kolorowej bibuły

Malowanie palcami kropek na muchomorach

Ćwiczyliśmy również robienie kulek z plasteliny

Nie zapomnieliśmy jednak o swobodnej zabawie.

Z niecierpliwością czekamy na dalsze przygody.

 

Informujemy, że rekrutacja do żłobka w Gołębiu prowadzona w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO” została zakończona. Osoby, które ubiegają się o udział w projekcie zostaną ujęte na liście rezerwowej  i zakwalifikowane do projektu w momencie rezygnacji z udziału w projekcie bądź zakończenia udziału w projekcie osób biorących w nim udział.

Dzisiaj w naszym żłobku obyły się zajęcia z wykorzystaniem otaczających nas darów jesieni. Na początku maluchy musiały zebrać kasztany potrzebne nam do dalszych zabaw.

Następnie ćwiczyliśmy ręce poprzez precyzyjne przesypywanie oraz przenoszenie kasztanów za pomocą łyżek.

Nie obyło się również bez pracy plastycznej, gdzie stemplowaliśmy jesienne liście za pomocą kasztanów.

 

Choć jesteśmy jeszcze mali już ćwiczymy nasze rączki.

 

Za nami pierwsze tygodnie wspólnej zabawy, jesteśmy coraz dzielniejsi!

 

Z radością informujemy, iż już działamy i  gotowi czekamy na maluchy!

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.