ŻŁOBEK NA POLNEJ

Aktualności

Choć jesteśmy jeszcze mali już ćwiczymy nasze rączki.

 

Za nami pierwsze tygodnie wspólnej zabawy, jesteśmy coraz dzielniejsi!

 

Z radością informujemy, iż już działamy i  gotowi czekamy na maluchy!

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.