ŻŁOBEK NA POLNEJ

Harmonogram pracy specjalistów

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W CZERWCU 2021 R.

***

Zajęcia specjalistyczne z dietetykiem: Panią Beatą Czerską:

02.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

09.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

16.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

23.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

30.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

 

***

Zajęcia specjalistyczne z terapeutą Panią Karoliną Nachyłą:

10.06.2021 r. godz. 16.15 – 18.30

17.06.2021 r. godz. 12.00 – 15.45

24.06.2021 r. godz. 16.15 – 18.30

***

Zajęcia specjalistyczne z psychologiem Panią Magdaleną Piechotą:

04.06.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

11.06.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

18.06.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

25.06.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

***

Zajęcia specjalistyczne z logopedą Panią Moniką Gąsior - Kuflewską:

04.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

11.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

18.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

25.06.2021 r. godz. 14.00– 17.45

Porady udzielane są  pod adresem: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach, ul. Zielona 22, 24-100 Puławy.

Katarzyna Majkutewicz

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIA INDYWIDUALNE ZE SPECJALISTAMI

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W LIPCU 2021 R.

***

Zajęcia specjalistyczne z dietetykiem: Panią Beatą Czerską:

13.07.2021 r. godz. 10.00– 13.45

14.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

21.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

28.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

***

Zajęcia specjalistyczne z terapeutą Panią Karoliną Nachyłą:

08.07.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

15.07.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

22.07.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

29.07.2021 r. godz. 12.30 – 16.15

***

Zajęcia specjalistyczne z psychologiem Panią Magdaleną Piechotą:

02.07.2021 r. godz. 13.00– 16.45

09.07.2021 r. godz. 13.00– 16.45

16.07.2021 r. godz. 13.00– 16.45

23.07.2021 r. godz. 13.00– 16.45

30.07.2021 r. godz. 13.00– 16.45

***

Zajęcia specjalistyczne z logopedą Panią Moniką Gąsior - Kuflewską:

02.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

09.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

16.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

23.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

30.07.2021 r. godz. 14.00– 17.45

Porady udzielane są  pod adresem: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach, ul. Zielona 22, 24-100 Puławy.

Katarzyna Majkutewicz

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.