ŻŁOBEK NA POLNEJ

Porady specjalistów - Logopeda

Zabawy z mamą i tatą

-  Rysowanie i malowanie – farby plakatówki, pędzelek, dużo kartek papieru, duże kartony  

    i.... duuuuużo cierpliwości, 
               
-  Karton (np. po telewizorze) do zrobienia domku, który można następnie pomalować razem

    z dzieckiem

-  Zabawa w „a ku ku” – przykrywamy dziecko chustką, można w ten sposób chować również

    zabawki

-  Jazda samochodem po mieszkaniu z przystankami, zabieranie pasażerów i nazywanie

    przystanków (uwaga, przystanek - komoda, wsiada miś, wysiada piesek, etc.)

 -  Wożenie dziecka w kocu po podłodze, wersja huśtawka, ale muszą być dwie dorosłe osoby

    do bujania

-  Pływanie na statku – poduszce z kanapy

-  Zabawa ciastoliną - robimy węże, jeże, bałwanki itp.

-  Domki dla misiów lub innych zabawek – kładziemy na podłodze np. kartonowe pudełka,

   poszukiwanie ukrytych zabawek

-  Ganianie się udając pieski, węże, latające ptaszki itp.

-  Czytanie książeczek z objaśnianiem obrazków

-  Zabawa w chowanego – dziecko najczęściej chowa się do naszych kryjówek

-  Robienie zdjęć telefonem różnym przedmiotom lub zabawkom w domu, następnie

   pokazywanie i pytanie - gdzie to jest?

-  Chowanie różnych przedmiotów, na początek w widoczne miejsca i poszukiwanie ich

-  Zabawy z czapkami – różne wersje: zbieramy różne czapki mamy, taty, dziecka, czepki

   kąpielowe, wkładamy je zwierzątkom lub przymierzamy przed lustrem śmiejąc się z siebie

   nawzajem,

-  Zabawa w teatrzyk – chowamy się za fotelem, misie występują na oparciu. Scenariusz dowolny, można

   również śpiewać piosenki z wykorzystaniem różnych zabawek.

Opracowanie: mgr Monika Gąsior - Kuflewska

 Koncentrowanie uwagi dziecka:

 1. na naszej twarzy
 2. na odbiciu twarzy w lustrze

      Dotykanie różnych części twarzy, nazywanie ich, liczenie

      - wskazywanie u siebie i u dziecka (to mój nos - to twój nos… i odwrotnie              

      - wyczuwanie z zamkniętymi oczami, rozpoznawanie u siebie nawzajem, nazywanie

      - masowanie (głaskanie, uciskanie, opukiwanie, szczypanie..)

      - malowanie w zabawach ust, policzków; smarowanie kremem; pudrowanie itp.;        

      - zakładanie okryć głowy, okularów, wąsów… itd.

Uczenie uważnej obserwacji mimiki twarzy

 (emocje - buzia smutna, wesoła, zła, przestraszona, zdziwiona itd.;                                      

         grymasy twarzy; różne minki)

Uczenie nazw narządów mowy (wargi: górna/dolna, język, zęby, żuchwa, policzki)

Obserwacja i naśladowanie ruchów, jakie wykonujemy narządami mowy.

 

 1. Zabawy mimiczne

Naśladowanie przez dziecko mimiki naszej twarzy.

 

 1. Zabawy oddechowe
 2. uświadomienie dziecku 2 faz oddychania (wdechu i wydechu)
 3. zabawy typu: teraz wciągamy powietrze a teraz wypuszczamy…                                            (połączone z różnymi ruchami ciała)
 4. pogłębianie wdechu ( wąchanie zapachów )
 5. wzmacnianie i wydłużanie wydechu ( dmuchanie na lekkie przedmioty )

 

 1. Zabawy motoryczne

       Zabawy uświadamiające dziecku, jakie ruchy może wykonać:

 1. żuchwą
 2. wargami
 3. językiem

Zabawy te uświadamiają dziecku obecność narządów mowy, umożliwiają czucie ich położenia (np. język na górze/na dole/wysunięty, wargi rozciągnięte w uśmiechu    lub zaokrąglone w kółeczko, żuchwa opuszczona-usta otwarte lub uniesiona-usta zamknięte...) oraz uczą wykonywania nimi celowych ruchów, podnoszących sprawność wymowy.

 

 1. Zabawy słuchowe

- koncentrowanie uwagi dziecka na dźwiękach otoczenia, nazywanie ich, naśladowanie

- wsłuchiwanie się w ciszę (oczy zamknięte, otwarte)

- wsłuchiwanie się w dźwięki swojego ciała: jak oddychamy(wciągamy powietrze-

  wydychamy), jak bije serce, jak burczy w brzuchu, jak ziewamy, kichamy, mlaskamy,

  sapiemy, wzdychamy, cmokamy…

- nasłuchiwanie dźwięków w pomieszczeniu (nazywanie dźwięku, rozmawianie o nim)

- nasłuchiwanie dźwięków dochodzących z zewnątrz pokoju, budynku (z ulicy,

  podwórka

CELE:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

- różnicowanie fazy wdechowej i wydechowej

- wydłużenie fazy wydechowej

- zapobieganie mówieniu na wdechu

ZABAWY  ODDECHOWE:

Wąchanie kwiatów”– dzieci powoli wciągają powietrze nosem i równie powoli wydychają,

                                     czynność powtarzają kilkakrotnie

Dmuchawce” – dzieci wciągają powietrze nosem i dmuchają jak najdłużej na papierowe

                                     dmuchawce lub paski papieru

Chłodzenie zupy” - ręce złożone na kształt głębokiego talerza, dzieci wciągają powietrze

                                  nosem, a wydmuchują buzią jak najdłużej

Chuchanie na zamarznięta szybę” – dzieci wciągają powietrze nosem, a następnie

                                                                chuchają jak najdłużej na szybę

Chuchanie na zamarznięte ręce” – dzieci wciągają powietrze nosem, a następnie chuchają

                                                              jak najdłużej na dłonie

Dźwięki otoczenia” – dzieci wciągają powietrze ustami, na wydechu wymawiają przeciągle:                                 

                                      huuu-huuu (sowa), kooo-kooo (kura), fuuu-fuuuu (pociąg),                        

                                      muuuu-muuu (krowa) itp. 

Wydłużanie fazy wydechowej poprzez stosowanie wydłużonej wymowy głosek:

 fffffff … (wietrzyk),  wwwww… (trzmiel),  uuuuu … (statek)  itp.

Mecz ping –ponga” – dzieci siedzące po przeciwnych stronach stolika mają za zadanie

                                       dmuchać na piłeczkę tak, aby nie spadła ze stolika

Ćwiczenia kształtujące równomierną fazę wydechową:

Wiartaczki” - dmuchanie na wiatraczki długo …, coraz dłużej …

-„Bańki mydlane” – puszczanie baniek mydlanych

- Dmuchanie na zawieszone na nitkach piórka kolorowe wstążki, paski bibułki, papierki

   różnej długości

- Dmuchanie na płomień świecy, aby odchylał się, ale nie gasł

 

                                                                                                                                                                          Opracowanie: mgr Monika Gąsior-Kuflewska

Oddychanie jest nieodłącznym elementem naszego życia  i powinno przebiegać prawidłowo. Podczas choroby, w przypadku niedrożnego nosa dziecko może otwierać usta, próbując ułatwić sobie oddychanie. Problem pojawia się wtedy, gdy  po przebytej chorobie oddychanie ustami pozostaje!

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, m.in.:

– hipotonia (obniżone napięcie) mięśni narządu żucia i twarzy;
– częste infekcje górnych dróg oddechowych;
– ssanie smoczka, palca, pieluszki;
– przerost migdałka podniebiennego i gardłowego

Długotrwałe oddychanie przez usta prowadzi do licznych konsekwencji, m.in.:

– częstych chorób – powietrze, które przechodzi przez nos ulega ogrzaniu i częściowemu oczyszczeniu.  

   Dziecko, które oddycha przez usta pozbawione jest naturalnej bariery ochronnej i częściej ulega infekcjom  

   (nieogrzane powietrze trafia bowiem bezpośrednio do płuc);

powstawania wad wymowy – podczas złego toru oddechowego język nie unosi się do podniebienia                         

   Sprzyja to problemom z połykaniem (połykanie infantylne) oraz przyczynia się do powstawania wad

   wymowy

– obniżenia napięcia mięśniowego warg i żuchwy.

 Opracowanie: mgr Monika Gąsior-Kuflewska

Opracowanie:  mgr Monika Gąsior – Kuflewska

wiek

etap rozwoju mowy 

rozwój mowy

0 – 1 rok

OKRES  MELODII

· śmiech, płacz, krzyk – jako forma kontaktu

· 1 – 6 miesiąc: głużenie (pojedyncze, przypadkowe dźwięki, często nieartykułowane)

· 6 – 12 miesiąc: gaworzenie (celowo wydawane dźwięki o charakterze sylab

· świadoma artykulacja sylab mających znaczenie: da, pa, na, ka, am

1 – 2 rok

OKRES  WYRAZU

· porozumiewanie się za pomocą sylab oznaczających całe słowa (jedna sylaba może oznaczać wiele słów)

· wyrazy dźwiękonaśladowcze

· podwójne użycie sylab ( bubu, kaka)

· pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, daj, am,

2  -  3 rok

OKRES  ZDANIA

· wyrażenia/zdania dwuczłonowe: daj am , tata chodź 

· zdania 3 – 5 wyrazowe

· rozwojowa niepłynność mówienia (ok.3 r.ż. )

3  -  5 rok

 OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

· dłuższe wypowiedzi (kilkuzdaniowe)

· rozwojowa niepłynność mówienia

· mowa dziecinna (seplenienie, reranie)

· agramatyzmy

· przestawianie, zamiana sylab

· opuszczanie sylab

· upraszczanie grup spółgłoskowych: klanka [szklanka],

· neologizmy (nowe tworzone przez dziecko słowa)

· wiek  pytań ( a dlaczego…? )

 5  -  7 rok

OKRES DOSKONALENIA MOWY

· poprawna wymowa wszystkich głosek ( poprawna artykulacja głosek: sz, ż, cz, dż oraz r )

zdania poprawne gramatycznie

wypowiedzi bogate treściowo

 • bogactwo słownictwa czynnego i biernego,
 • sprawność składniowa
 • poprawność akcentu i informacji, 

  

 

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.