ŻŁOBEK NA POLNEJ

ZABAWY ODDECHOWE dla małych dzieci

CELE:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

- różnicowanie fazy wdechowej i wydechowej

- wydłużenie fazy wydechowej

- zapobieganie mówieniu na wdechu

ZABAWY  ODDECHOWE:

Wąchanie kwiatów”– dzieci powoli wciągają powietrze nosem i równie powoli wydychają,

                                     czynność powtarzają kilkakrotnie

Dmuchawce” – dzieci wciągają powietrze nosem i dmuchają jak najdłużej na papierowe

                                     dmuchawce lub paski papieru

Chłodzenie zupy” - ręce złożone na kształt głębokiego talerza, dzieci wciągają powietrze

                                  nosem, a wydmuchują buzią jak najdłużej

Chuchanie na zamarznięta szybę” – dzieci wciągają powietrze nosem, a następnie

                                                                chuchają jak najdłużej na szybę

Chuchanie na zamarznięte ręce” – dzieci wciągają powietrze nosem, a następnie chuchają

                                                              jak najdłużej na dłonie

Dźwięki otoczenia” – dzieci wciągają powietrze ustami, na wydechu wymawiają przeciągle:                                 

                                      huuu-huuu (sowa), kooo-kooo (kura), fuuu-fuuuu (pociąg),                        

                                      muuuu-muuu (krowa) itp. 

Wydłużanie fazy wydechowej poprzez stosowanie wydłużonej wymowy głosek:

 fffffff … (wietrzyk),  wwwww… (trzmiel),  uuuuu … (statek)  itp.

Mecz ping –ponga” – dzieci siedzące po przeciwnych stronach stolika mają za zadanie

                                       dmuchać na piłeczkę tak, aby nie spadła ze stolika

Ćwiczenia kształtujące równomierną fazę wydechową:

Wiartaczki” - dmuchanie na wiatraczki długo …, coraz dłużej …

-„Bańki mydlane” – puszczanie baniek mydlanych

- Dmuchanie na zawieszone na nitkach piórka kolorowe wstążki, paski bibułki, papierki

   różnej długości

- Dmuchanie na płomień świecy, aby odchylał się, ale nie gasł

 

                                                                                                                                                                          Opracowanie: mgr Monika Gąsior-Kuflewska

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.