ŻŁOBEK NA POLNEJ

STYMULACJA ROZWOJU MOWY

Opracowanie: mgr Monika Gąsior - Kuflewska

 Koncentrowanie uwagi dziecka:

 1. na naszej twarzy
 2. na odbiciu twarzy w lustrze

      Dotykanie różnych części twarzy, nazywanie ich, liczenie

      - wskazywanie u siebie i u dziecka (to mój nos - to twój nos… i odwrotnie              

      - wyczuwanie z zamkniętymi oczami, rozpoznawanie u siebie nawzajem, nazywanie

      - masowanie (głaskanie, uciskanie, opukiwanie, szczypanie..)

      - malowanie w zabawach ust, policzków; smarowanie kremem; pudrowanie itp.;        

      - zakładanie okryć głowy, okularów, wąsów… itd.

Uczenie uważnej obserwacji mimiki twarzy

 (emocje - buzia smutna, wesoła, zła, przestraszona, zdziwiona itd.;                                      

         grymasy twarzy; różne minki)

Uczenie nazw narządów mowy (wargi: górna/dolna, język, zęby, żuchwa, policzki)

Obserwacja i naśladowanie ruchów, jakie wykonujemy narządami mowy.

 

 1. Zabawy mimiczne

Naśladowanie przez dziecko mimiki naszej twarzy.

 

 1. Zabawy oddechowe
 2. uświadomienie dziecku 2 faz oddychania (wdechu i wydechu)
 3. zabawy typu: teraz wciągamy powietrze a teraz wypuszczamy…                                            (połączone z różnymi ruchami ciała)
 4. pogłębianie wdechu ( wąchanie zapachów )
 5. wzmacnianie i wydłużanie wydechu ( dmuchanie na lekkie przedmioty )

 

 1. Zabawy motoryczne

       Zabawy uświadamiające dziecku, jakie ruchy może wykonać:

 1. żuchwą
 2. wargami
 3. językiem

Zabawy te uświadamiają dziecku obecność narządów mowy, umożliwiają czucie ich położenia (np. język na górze/na dole/wysunięty, wargi rozciągnięte w uśmiechu    lub zaokrąglone w kółeczko, żuchwa opuszczona-usta otwarte lub uniesiona-usta zamknięte...) oraz uczą wykonywania nimi celowych ruchów, podnoszących sprawność wymowy.

 

 1. Zabawy słuchowe

- koncentrowanie uwagi dziecka na dźwiękach otoczenia, nazywanie ich, naśladowanie

- wsłuchiwanie się w ciszę (oczy zamknięte, otwarte)

- wsłuchiwanie się w dźwięki swojego ciała: jak oddychamy(wciągamy powietrze-

  wydychamy), jak bije serce, jak burczy w brzuchu, jak ziewamy, kichamy, mlaskamy,

  sapiemy, wzdychamy, cmokamy…

- nasłuchiwanie dźwięków w pomieszczeniu (nazywanie dźwięku, rozmawianie o nim)

- nasłuchiwanie dźwięków dochodzących z zewnątrz pokoju, budynku (z ulicy,

  podwórka

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.