ŻŁOBEK NA POLNEJ

ETAPY ROZWOJU ARTYKULACJI

  WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA  GŁOSEK

 Pierwsze miesiące życia

 GŁUŻENIE powstają przypadkowe dźwięki

 

Ok 6 miesiąca życia

 GAWORZENIE – powtarzanie usłyszanych dźwięków

 1 - 2 rok życia  

 Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba

Dziecko wymawia:                                           samogłoski -  a o u e i y

spółgłoski   p  pi  b  bi  m  mi  t  d  n

  2 - 3 rok życia

 Pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia:

samogłoski nosowe - ą  ę

spółgłoski – f  fi  w  wi  ś  ź  ć  dź   ń   

                    l  li  k  ki  g  gi  h  hi  j  ł

 4 rok życia

 Pojawiają się głoski – s  z  c  dz

 5 rok życia

 Pojawiają się głoski – sz, ż, cz, dż

                     r

 7 rok życia

 Rozwój artykulacji ulega zakończeniu

                                                             

opracowanie: pedagog specjalny, logopeda

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Monika Gąsior - Kuflewska                                          

 

na podstawie: Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy                                                                   

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.