ŻŁOBEK NA POLNEJ

UMIEJĘTNOŚCI ROZWOJOWE MAŁEGO DZIECKA

Drogi Rodzicu

Twój Roczniak 😊 wiele już potrafi !

 • odwraca kartki w książce, ogląda obrazki
 • porusza się w rytm muzyki
 • odnajduje ukryte przedmioty
 • wskazuje osoby, przedmioty i obrazki (palcem lub wzrokiem)
 • naśladuje ruchy dorosłego (karmienie, czesanie, prasowanie itp.)
 • palcem wskazującym pokazuje szczegóły zabawek
 • potrafi wyjąć przedmiot z pudełka i zamknąć je
 • rozumie przekazy mimiczne
 • próbuje samodzielnie chodzić
 • potrafi manipulować przedmiotami w sposób specyficzny (zgodny z przeznaczeniem) np. łyżka, kubek, grzebień
 • kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi                                                 (kredki, ołówka, pisaka, łyżki, grzebienia)
 • pociąga za sznurek, by przyciągnąć przedmiot
 • pokazuje obrazki w książce
 • rozumie proste słowa
 • rozumie polecenia poparte gestem
 • rozumie niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności
 • potrafi bawić się z dorosłym (np. w a ku-ku, sroczka, kosi-kosi)
 • samodzielnie wypowiada kilka wyrazów
 • sprawdza pole wspólnej uwagi i podąża za wzrokiem lub wskazaniem (popatrz)
 • inicjuje interakcje z wieloma osobami z otoczenia
 • zaczyna wykazywać początki dominacji stronnej – pierwsze sygnały dominacji ręki

          

opracowanie: pedagog specjalny, logopeda

                                              terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

                                                           mgr Monika Gąsior - Kuflewska                                          

 

na podstawie: Cieszyńska J. Korendo M. Karty diagnozy

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.