ŻŁOBEK NA POLNEJ

Porady specjalistów - Logopeda

Drogi Rodzicu

Twój Dwulatek wiele już potrafi !

 • reaguje na swoje imię
 • potrafi przywitać się i pożegnać
 • rozumie proste emocje (Jaki jest?  wesoły, smutny, zły)
 • wskazuje różne części ciała
 • spełnia Twoje polecenia (połóż, przynieś, podaj)
 • stabilnie chodzi i biega
 • naśladuje wiele Twoich ruchów i czynności z użyciem narzędzi
 • wskazuje palcem na rzeczy, które go interesują
 • wskazuje palcem obiekty w książeczkach
 • udaje, że karmi misia lub że misio jest chory; leczy go
 • próbuje samodzielnie się rozbierać
 • podskakuje
 • próbuje jeździć na trójkołowym rowerku
 • buduje wieżę z 6 klocków
 • buduje mostek z 3 klocków
 • odkręca pokrywki
 • umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanym kształcie
 • umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanej wielkości
 • dobiera części obrazka do całości
 • dobiera identyczne obrazki (daj taki sam)
 • dobiera obrazek do przedmiotu
 • zaczyna wchodzić w interakcje z rówieśnikami
 • zaczyna pojmować odrębność własnej osoby
 • mówi kilkadziesiąt słów (słowem określamy też wyrażenia dźwiękonaśladowcze np. MIAU )   Pod koniec drugiego roku życia liczba ta zwiększa się bardzo istotnie
 • łączy w wypowiedziach 2 słowa np. MIAU AM (kot je) MAMA DAJ NIE MA HAU
 • pojawiają się początki odmiany  np. zamiast dotychczasowego NIE MA POCIĄG DAJ  PIKA (piłkę)
 • pojawia się  NIE MA POCIĄGU  DAJ  PIKE

  opracowanie: pedagog specjalny, logopeda

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Monika Gąsior - Kuflewska                                         

na podstawie: Cieszyńska J. Korendo M. Karty diagnozy

Drogi Rodzicu

Twój Roczniak 😊 wiele już potrafi !

 • odwraca kartki w książce, ogląda obrazki
 • porusza się w rytm muzyki
 • odnajduje ukryte przedmioty
 • wskazuje osoby, przedmioty i obrazki (palcem lub wzrokiem)
 • naśladuje ruchy dorosłego (karmienie, czesanie, prasowanie itp.)
 • palcem wskazującym pokazuje szczegóły zabawek
 • potrafi wyjąć przedmiot z pudełka i zamknąć je
 • rozumie przekazy mimiczne
 • próbuje samodzielnie chodzić
 • potrafi manipulować przedmiotami w sposób specyficzny (zgodny z przeznaczeniem) np. łyżka, kubek, grzebień
 • kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi                                                 (kredki, ołówka, pisaka, łyżki, grzebienia)
 • pociąga za sznurek, by przyciągnąć przedmiot
 • pokazuje obrazki w książce
 • rozumie proste słowa
 • rozumie polecenia poparte gestem
 • rozumie niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności
 • potrafi bawić się z dorosłym (np. w a ku-ku, sroczka, kosi-kosi)
 • samodzielnie wypowiada kilka wyrazów
 • sprawdza pole wspólnej uwagi i podąża za wzrokiem lub wskazaniem (popatrz)
 • inicjuje interakcje z wieloma osobami z otoczenia
 • zaczyna wykazywać początki dominacji stronnej – pierwsze sygnały dominacji ręki

          

opracowanie: pedagog specjalny, logopeda

                                              terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

                                                           mgr Monika Gąsior - Kuflewska                                          

 

na podstawie: Cieszyńska J. Korendo M. Karty diagnozy

  WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA  GŁOSEK

 Pierwsze miesiące życia

 GŁUŻENIE powstają przypadkowe dźwięki

 

Ok 6 miesiąca życia

 GAWORZENIE – powtarzanie usłyszanych dźwięków

 1 - 2 rok życia  

 Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba

Dziecko wymawia:                                           samogłoski -  a o u e i y

spółgłoski   p  pi  b  bi  m  mi  t  d  n

  2 - 3 rok życia

 Pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia:

samogłoski nosowe - ą  ę

spółgłoski – f  fi  w  wi  ś  ź  ć  dź   ń   

                    l  li  k  ki  g  gi  h  hi  j  ł

 4 rok życia

 Pojawiają się głoski – s  z  c  dz

 5 rok życia

 Pojawiają się głoski – sz, ż, cz, dż

                     r

 7 rok życia

 Rozwój artykulacji ulega zakończeniu

                                                             

opracowanie: pedagog specjalny, logopeda

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Monika Gąsior - Kuflewska                                          

 

na podstawie: Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy                                                                   

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU PUŁAWSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.